Son Yazılarımız

MERHABÂ YÂ ŞEHR-İ RAMAZÂN 9

Önizleme
REKLAM
Önizleme
Ocak 2018’den itibaren Türkiye Gazetesi’ne abone olan herkese Türkiye Çocuk Dergisi hediye!.. Ayrıntılı bilgi için 444 49 49

Gülbahçesinden...
Hadis-i şerifte buyuruldu ki, (Oruç, sadece yemek ve içmekten kendini alıkoymak değildir. Hakiki oruç, boş sözlerden ve günahlardan korunmaktır. Bir kimse sana söver ve cahilce bir hareket yaparsa, ben oruçluyum de). [İbni Hibban]
  
Kâinatın Efendisi Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem"
HİLYE-İ SEADET
Yatağı deriden olup, içi hurma ağacı iplikleri ile dolu idi. Ba'zan bu yatak üzerine, ba'zan yere serili deri üzerine, ba'zan da, hasır veyâ kuru toprak üzerine yatardı. Mubârek avucunun içini sağ yanağının altına koyup, sağ yanı üstüne yatardı.

Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" zekât malı almaz, çiğ soğan ve sarmısak gibi şeyler yimez ve şi'r söylemezdi.

Resûl-i ekrem "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimiz, mîlâdın beşyüzyetmişbirinci 
 [571]yılı nisan ayının yirmisine rastlıyan, Rebî'ul-evvel ayının onikinci Pazartesi gecesi, sabâha karşı, Mekke-i mükerreme şehrinde dünyâya gelmişdir. Dünyânın her tarafındaki müslümânlar, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak tes'îd etmekdedir. Her yerde(Mevlid kasîdeleri) okunarak Resûlullah hâtırlatılmakdadır. Erbil sultânı Ebû Saîd Muzaffer-üd-dîn Kükbûrî bin Zeyneddîn Alî, mevlid gecelerinde şenlikler yapar, ikrâm ve ihsânlarda bulunurdu. Sultânın güzel ahlâkı, hayrât ve hasenâtı, İbni Hilligânın târîhinde ve (Huccetullahi alel'âlemîn)in ikiyüzotuzdördüncü sahîfesinde ve seyyid Abdülhakîm efendinin (Mevlid-i şerîf) risâlesinde uzun yazılıdır. Mevlid, doğum zamânı demekdir. Rebî'ul-evvel, ilkbehâr demekdir. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" nübüvvetden sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmışdı. Bugün de, müslümânların bayramıdır. Neş'e ve sevinç günüdür. Âdem aleyhisselâm rûh ile cesed arasında iken, O Peygamber idi. Âdem aleyhisselâm ve herşey, Onun şerefine yaratılmışdır. Arş ve gökler ve Cennetler üzerine, islâm harfleri ile mubârek ismi yazılmışdır. Ona (Muhammed)adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yer yüzüne yayılacağını, herkesin Onu medh ve senâ edeceğini rü'yâda görmüşdü. Muhammed, çok medh olunan demekdir. Cebrâîl aleyhisselâmın, ilk gelerek, Peygamber olduğunu bildirmesi ve hicretde Mekke şehrindeki mağaradan çıkması ve Medîne-i münevverenin Kubâ köyüne ayak basması ve Mekkeyi feth için Medîneden çıkması ve vefâtı, hep pazartesi günü olmuşdur. Doğduğu zamân, göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş görüldü. Yeryüzünü şereflendirince, şehâdet parmağını kaldırdı ve secde etdi. Melekler beşiğini sallardı. -devamı var- (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye)


Hikmetler...
Cömertliği ile meşhur olan birine sorarlar:
   - Muhtaçlara çok ihsanda bulunuyorsun; acaba onlar sana minnettarlık hissi içinde bulunuyorlar mı?  
  Cömert şöyle cevap verir:
   - Hiçbiri bana minnettar kalmaz. Yani, onlara o hissi verecek şekilde hareket etmem. Bir şey verirken kendimi aşçının elindeki kepçe gibi kabul ederim. Kepçenin övünmeye, minnete sebep olmaya hakkı yoktur. 
[Türkiye Takvimi]

HURMANIN FAYDALARI
Dr. Kayed ve A. Kaye'nin tahlil raporudur: 
  1 - Hurma, bol A vitamini ihtiva eder. Bu da gece körlüğü için faydalıdır.
  2 - Meyva şekeri bol olduğundan enerji kaynağıdır.
  3 - Adaleleri kuvvetlendirdiği için, doğumda kolaylık ve rahatlık sağlar.
  4 - B2 ve B12 vitaminlerini ihtiva ettiğinden, karaciğere yardımcıdır, bilhassa sarılık için bire birdir.
  5 - Teskin eden, huzûr verici ilâhi bir ilâçtır.  
  6 - B1 vitamini ihtiva ettiği için, adaleleri kuvvetlendirir ve hareketlere yardım eder.
  7 - Fosfor ihtiva ettiğinden, lüzumlu yerlere faydalıdır.
  8 - İştah açıcıdır.
  9 - Barsak tenbelliği için bir ilâçtır. Kalın barsaktaki zehirli maddeleri temizler.
 10 - Demir ihtiva ettiği için, kansızlık (anemi) için önemli tedâvi vâsıtasıdır.
 
Fıkıh Bilgileri...
İFTARDA ACELE ETMEK VE SAHURU GECİKTİRMEK...
Şernblâlî "rahmetullahi teâlâ aleyh", (Nûr-ül-îzâh) kitâbında buyuruyor ki, (Bulutsuz gecelerde iftârı çabuk yapmak müstehabdır). Kendisi, bu kitâbı şerh ederken buyuruyor ki, (Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyâtlı davranmalı [ya'nî, iftârı biraz gecikdirmelidir]. Yıldızlar görünmeden önce iftâr eden, ta'cîl etmiş olur). Bu kitâbın hâşiyesinde, Tahtâvî buyuruyor ki, (Orucu namâzdan önce bozmak müstehabdır. (Bahr) kitâbında [ve ibni Âbidînde] denildiği gibi, iftârda acele etmek, yıldızlar görülmeden önce, iftâr etmek demekdir). Akşam namâzını da, bu vaktde, ya'nî erken kılmak müstehabdır. Güneşin batdığı iyi anlaşılınca, önce E'ûzü ve Besmele okuyup, (Allahümme yâ vâsi'al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftârlık yiyip,(Zehebezzama' vebtelletil-urûk ve sebetel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Hurma veyâ su, zeytin yâhud tuz ile iftâr edilir. Ya'nî, oruc bozulur. Sonra, câmi'de veyâ evde, cemâ'at ile akşam namâzı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhâssa Ramezânda uzun süreceğinden, akşam namâzının erken kılınması ve yemeğin, acele etmiyerek, râhat yenmesi için, az bir şeyle iftâr edip, yemeği düâdan ve namâzdan sonra yemelidir. Böylece, oruc erken bozulmuş, namâz da erken kılınmış olur.  -devamı var- [Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye]

Menkıbeler...
NİÇİN ORUÇ TUTUYORMUŞ?
Ebû Bekr bin Ebî Meryem, Atiyye bin Kays'dan naklen şöyle anlatmıştır: "Şam'dan bir grup insan Ebû Müslim Havlânî hazretlerini ziyârete gitmişlerdi. O sırada Rum diyârında bir gazâya katılmıştı. Arayıp buldular. Bir çadır içinde idi. Yere deri bir yaygı sermiş, bir köşeye de su koymuştu ve oruçlu idi. Oruçlu olduğunun farkına vardıklarında; "Kendine neden bu kadar sıkıntı veriyorsun? Sefer halinde oruç tutmayabilirsiniz, buna izin verilmiştir." dediler. "Eğer fiilen savaş başlarsa tutmuyorum ki, güçlü kuvvetli bir halde cihâd edeyim. Savaş yapılmıyorsa tutuyorum. Bilmez misiniz iyice beslenip semizleşen at savaş sırasında hedeflere iyi koşamaz. Ancak fazla yağlı olmazsa çevik koşabilir. Önünüzde ibâdet ve hayırlı işler yapabileceğimiz belirli günler, kısa bir zaman var" diye cevap verdi... (Evliyalar Ansiklopedisi)

İstanbul için İmsak ve İftar vakitleri...
(9 Ramazân 1430 - 29 Ağustos 2009 Cumartesi)
İmsak: 04.32    İftar: 19.50
Not: İmsak vakti, oruca başlama zamanıdır. Sabah namazı imsaktan 15 dakika sonra kılınabilir. Diğer şehirler ve ülkeler için: www.turktakvim.com ; www.namazvakti.com 

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi