Son Yazılarımız

İmtihana girerken

REKLAM
Önizleme
Sual: Önemli bir imtihana girmeden önce, neler okumamız, nasıl dua etmemiz uygun olur?

CEVAP

Allahü teâlâdan her şeyin hayırlısını istemelidir. Mutlaka kazanayım dememeli, (Hakkımda hayırlı olacaksa, kazanmamı nasip et) diye dua etmelidir. İmtihana girmeden önce, bir Fatiha ile istiğfar duası okuyarak, Peygamber efendimize, diğer peygamberlere, Ehl-i beyte, Eshab-ı kirama, Tâbiine, mezhep imamlarımıza, Silsile-i aliyyeye, meşâyıh-ı izâma hediye ederek, onların hatırına dua etmek iyi olur. Hediye ederken, mümkünse Silsile-i aliyye büyüklerinin isimlerini de söylemek iyi olur. Evliyanın, Salihlerin isimlerinin söylendiği yere rahmet yağacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir.


Okunacak dua

Sual: İmtihana girerken okunacak dua var mıdır?

CEVAP

Şu duayı okumalıdır:

Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız. (Orijinali için buraya tıklayınız!)

Manası:

Ey muhafaza eden Allah’ım, kibirlenenleri, azametinin gemiyle dizginle, bize selamet ver, bizi selamete çıkar.

Sual: Peygamberimizin, kendisi gelince ayağa kalkmayı yasakladığı söyleniyor. O zaman kimler için ayağa kalkmak caiz olur?

CEVAP

Ana babamıza, hocamıza, âlime, âmirimize, seyyidlere ve şeriflere ayağa kalkılır.

Resulullah efendimizi görenler ayağa kalkınca, onlara, (Başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi, benim için ayağa kalkmayın! Ben de, sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yer içer ve yorulunca otururum) buyurdu. (H.L.O.İman)

Kendisi için böyle buyurmuşsa da, ayağa kalkılması gerekenleri de bildirmiştir. Hazret-i Ömer’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Şu beş kimse için ayağa kalkılır! Ana babaya, size Kur’an-ı azimüşşan öğreten hocaya, ilmine hürmet için âlime, şerefleri dolayısı ile seyyidlere ve adaleti sebebiyle âdil sultana.) [M. Cihar-i Yari Güzin]

Ensar-ı kiramın toplandığı yere, reisleri olan Sad bin Muaz hazretleri gelince, Resulullah efendimiz, (Reisiniz için ayağa kalkın!) buyurdu. (Faideli Bilgiler)

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:

(Kureyş için ayağa kalkmayın; ancak Hasan ile Hüseyin ve onların sülalesi [seyyidler ve şerifler] müstesnadır.) [Hatîb]

Merak-ıl-felah kitabında diyor ki:

Gelen büyüğe karşı ayağa kalkmak, gelen böyle yapılmasını sevmezse, mekruh değildir. Severse, kendisine mekruh olur. Şerrinden korkup kalkana mekruh olmaz. Giderken kalkmak da böyledir. Âlimin ve âdil sultanın, ana babanın elleri öpülür. (İslam Ahlakı)

Buradan başka büyüklere de ayağa kalkmanın caiz olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymetli kitaplar

Sual: Niye hep Hakikat Kitabevi’nin kitaplarını tavsiye ediyorsunuz?

CEVAP

Nakli esas aldığı için, ilave ve çıkarma yapılmadan tercüme edildiği için tavsiye ediyoruz. Nakli esas alsa bile, icazetsiz, yetkisiz kimselerin yazdığı veya tercüme ettiği kitaplara itibar edilmez.

Hakikat Kitabevi’nin neşrettiği kitaplarda, tercüme edenlere ve neşredenlere ait bir yazı yoktur. Hepsi büyük zatların yazısıdır. Tercüme edenler de, icazetli âlimlerdir. Bunun için kıymetlidir.

Hakikat Kitabevi’nin kitaplarından alarak hazırladığım, eskiden basılmış birkaç kitabımı bile tavsiye etmiyorum. Kendi kitabım bile olsa, başka kitap okumak, Hakikat Kitabevi’nin kitaplarının okunmasına, onlardan gelecek feyz ve berekete mani olur.

Önizleme

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi